Sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie

04.10.2011 12:02

Sociálne zabezpečenie rovnako ako vo Slovenskom republike zahŕňa v Rakúskuvšetky úkony, ktoré súvisia s tým, keď sa človek dostane do nepriaznivej životnej situácie. Rakúsky systém poistenia možno rozdeliť do dvoch kategórií. Ide osociálne poistenie a sociálne zabezpečenie. V súčasnosti dochádza k tomu, že všetky skupiny zamestnancov sú kryté zo sociálneho zabezpečenia. Nezáleží na tom, koľko daný človek zarobí peňazí, ani na tom, v akom odbore je zamestnaný.


sociálne poistenie
Výška príspevkov do systému je odvodená od výšky príjmov. Poistenie je povinnéa poistené osoby majú na niektoré dávky právny nárok, ak bola splnenápodmienka vzniku nároku. Systém sociálneho poistenia je financovaný zpríspevkov zamestnávateľov / zamestnancov az finančných prostriedkov vlády.

     Sociálne poistenie zahŕňa:
     - Nemocenské poistenie;
     - Úrazové poistenie;
     - Dôchodkové poistenie;
     - Poistenie v nezamestnanosti.

Okrem úrazového poistenia, ktoré platia sám zamestnávateľ, sa na odvodochpodieľa zamestnávatelia i zamestnanci.
 

sociálna pomoc
Za poskytovanie sociálnej pomoci sú zodpovedné správne úrady jednotlivýchkrajín. O dávky sociálnej pomoci sa žiada na správnom úrade (Gemeindeamt) podľa miesta pobytu alebo na oddelení sociálnej pomoci jednotlivých municipalít(Magistratisches Bezirksamt). V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že na dávkyzo systému sociálnej pomoci sa nevzťahuje legislatíva  týkajúce sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia a rozhodnutia o udelení týchto dávok je plne v kompetencii miestnych úradov.